Các Lạt-ma Tây Tạng niệm chú có thể khiến tảng đá bay cao 250 mét
Chuyên trang khoa học vũ trụ, lịch sử bí ẩn