Người mộng du có thể đi bộ gần 30km và leo qua tường
Chuyên trang khoa học vũ trụ, lịch sử bí ẩn