Người Ấn Độ xác thực đã có tri thức về lý thuyết nguyên tử từ 2.600 năm trước.
Chuyên trang khoa học vũ trụ, lịch sử bí ẩn