Nhà khoa học lớn truyền đạt ý chỉ của Thần: Sau khi thoát khỏi nhục thân, kẻ ác ắt phải nhận lấy sự trừng phạt
Chuyên trang khoa học vũ trụ, lịch sử bí ẩn